SNAPCHAT

PRIVATLIVSPOLITIK

1. GENEREL INFORMATION

1.1 Dette dokument vedrører [jo:ga] ApS, CVR-nr. 38322494 med registreret adresse Griffenfeldsgade 7A, st. tv, 2200 København N (“[jo:ga]”, “vi” eller “os”) og indeholder vores privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger i forhold til vores behandling af kundeoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”).

2. DEFINITIONER

2.1 “Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2 “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3 “Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4 “Dataansvarlig” henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

2.5 ”Tjenester” henviser til vores tjenester som udgør vores hjemmeside og vores applikation.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du bliver medlem hos os:

 • navn;
 • adresse;
 • e-mailadresse;
 • telefonnummer;
 • CPR-nr.; og
 • registrerings- og kontonummer samt udløbsdato.

Ovenstående Behandling af Personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med os og for at opretholde kontraktforhold med os. Du kan i visse tilfælde oprette et dagsmedlemsskab et såkaldt ”drop in”, hvor du betaler via Mobilepay, men derudover behandler vi ikke andre oplysninger om dig.

3.2 Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anmoder om et tilbud:

 • navn; og
 • e-mailadresse.

3.3 Derudover behandler vi følgende Personoplysninger:

 • Informationer om din træning og dine bookinger;
 • teknisk data, herunder din IP-adresse;
 • lokaliseringsdata;
 • informationer om din brug af vores Tjenester, herunder hvilket socialt medie, du kommer fra, når du trykker på et ikon, der får dig overført til vores konti på sociale medier.
 • billeder af den registrerede;

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

4.1 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

a) for at administrere din konto, samt at kunne tilgængeliggøre og levere vores digitale Tjenester, herunder tilmelde dig hold;

b) integration med tredjeparters ydelser, for at personalisere og forbedre din oplevelse af Tjenesten;

c) for at levere markedsføring fra os og markedsføre [jo:ga] på sociale platforme (Facebook, SnapChat og Instagram);

d) for at informere dig om opdateringer af Tjenesterne eller anvendelsesvilkår;

e) for at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne;

f) for at analysere din brug af Ydelsen;

g) for at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene; og

h) for at sikre, at du får et optimalt træningsforløb, og ikke går i stå med din træning.

5. PROFILERING

5.1 De følgende Personoplysninger er genstand for profilering:

a) Adresse

5.2 Formålet med profileringen er at give dig information om, hvis der skulle opstå en ny boks i dit nærområde.

5.3 Dine Personoplysninger er ikke genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling og som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6. RETSGRUNDLAG

6.1 I det følgende kan du for hvert behandlingsformål se, på hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:

Personoplysning Formål Behandlingsgrundlag

–        Navn;

–        Adresse;

–        E-mailadresse;

–        Telefonnummer;

–        CPR-nr.;

–        Registrerings- og kontonummer samt udløbsdato;

–        Lokaliseringsdata;

 

At administrere din konto, samt at kunne tilgængeliggøre og levere vores digitale Tjenester, herunder tilmelde dig hold;

 

Punkt ovenfor: 4.1(a).

At kunne integrere med tredjeparters ydelser, for at personalisere og forbedre din oplevelse af Tjenesten;

 

Punkt ovenfor: 4.1(b)

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

 

–      Navn;

–      E-mailadresse

 

At levere markedsføring fra os.

Punkt ovenfor: 4.1(c).

 

Du har givet dit samtykke til at modtage nyheder fra os i forbindelse med din indmeldelse i [jo:ga].

Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.

 

 

 

 

–      Billeder af den registrerede

At markedsføre [jo:ga] på sociale platforme (Facebook, SnapChat og Instagram)

Punkt ovenfor: 4.1(c).

Hvis du har tagget os i et billede på ovenstående sociale medier eller vi på anden måde bliver opmærksom på et billede taget af dig, som vi gerne vil bruge for at markedsføre os, så indhenter vi dit samtykke til dette.

Du har givet dit samtykke til,

at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.

–        Navn

–        E-mailadresse

–        Telefonnummer

–        Informationer om din træning og dine bookinger;

–        teknisk data, herunder din IP-adresse;

–        lokaliseringsdata;

–        informationer om din brug af vores Tjenester, herunder hvilket socialt medie, du kommer fra, når du trykker på et ikon, der får dig overført til vores konti på sociale medier.

At informere dig om opdateringer af Tjenesterne eller anvendelsesvilkår.

Punkt ovenfor: 4.1(d);

At forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for medlemmerne.

Punkt ovenfor: 4.1(e);

 

at analysere din brug af Ydelsen.

Punkt ovenfor: 4.1(f);

 

At sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene.

Punkt ovenfor: 4.1(g); og

 

At sikre, at du får et optimalt træningsforløb, og ikke går i stå med din træning.

Punkt ovenfor: 4.1(h).

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser.

Vores legitime interesse i Behandlingen er at kunne drive vores forretning, herunder så du får mest muligt ud af din træning hos os.

 

Vores legitime interesse er ligeledes at det er nødvendigt at logge data, når du besøger Hjemmesiden, for at kunne opretholde en tilstrækkelig IT-sikkerhed samt for at vedligeholde og forbedre Tjenesterne.

6.2 Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

6.3 Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

7. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Vi kan dele dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom:

a) Vores eksterne medlemssystem, som bl.a. tager sig af betaling, systemvedligeholdelse samt hosting af vores Tjenester på vegne af os; og

b) Vores selskab [jo:ga] Go cvr 35848622, der driver vores app [jo:ga] Go; og

c) Sociale medier for at undgå, at der sker dobbelt markedsføring af vores ydelser til dig.

7.2 Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS, og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Kategori af modtagere Tredjeland uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Anvendt sikkerhedsforanstaltning
E-mail-markedsføringsplatform USA Privacy Shield

7.3 Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

8. BESVARELSE AF JURIDISKE HENVENDELSER OG FOREBYGGELSE AF SKADE

8.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

9. COOKIES, PIXELS OG ANDRE SYSTEMTEKNOLOGIER

9.1 Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi: https://joga.dk/cookiepolitik

10. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

10.1 Dine Personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe som det er nødvendigt for at levere vores Tjenester. Når du melder dig ud af [jo:ga] sletter vi automatisk dit navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og e-mailadresse efter 2 år, medmindre du beder om at blive slettet tidligere og vi ikke har en saglig grund til at modsætte os din sletning.

10.2 Hvis du ikke er kunde hos os, men blot har tilmeldt dig modtagelse af markedsføring, så opbevarer vi oplysninger om din e-mailadresse i 2 år efter vi sidste gang har sendt dig markedsføring.

10.3 Vi gemmer træningshistorik, medlemskab historik og bookinghistorik i anonymiseret form.

11. BØRN

11.1 Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Medlemskab for en person under 18 år kan opnås, hvis en værge tegner medlemskabet for personen på værgens regning. Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 18 år med viden herom. Kontakt venligst kontor@joga.dk, hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet [jo:ga] adgang til Personoplysninger uden dit samtykke. Du kan derefter udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

12. DINE RETTIGHEDER

12.1 Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

12.2 Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

i) du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,

ii) behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,

iii) vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller

iv) en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

12.3 Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

13. KONTAKTINFORMATION

13.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du sende en mail til kontor@joga.dk. I din mail bedes du angive dit fulde navn. Vi kan bede om yderligere oplysninger, hvis vi har besvær med at identificere dig.

13.2 Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

14. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

14.1 Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, vil seneste version fremgå på vores hjemmeside. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

You cannot be on hold for the last month up to your cancellation date. INFO IN ENGLISH

Registration

You can sign up for a membership in the reception during its opening hours. You can also join online on our website.

Cancelling a membership

Memberships can be canceled at any time with a notice of the current month + 1 month unless otherwise stated upon registration. All memberships purchased through the [jo:ga] website have a binding period of at least 3 months.

You can cancel your [jo:ga] membership here on our website. In order to cancel a membership you need to fill out this form. Cancelling a membership can NOT be done via e-mail or phone. You will receive a confirmation of your resignation, which we recommend that you keep in case of any issues. If there is any doubt as to whether a membership has been cancelled, the member must be able to prove that there has been a cancellation with the date and the member’s signature. Your membership is not cancelled until you have received a receipt.

You cannot be on hold for the last month up to your cancellation date. You are of course welcome to participate in classes during the notice period. If a membership is put on hold the membership will become active during the final month of the notice period.

If you wish to cancel your membership, this can be done within a period of 14 days after the purchase of the membership. But only if the member has NOT booked a class, received a membership card or participated in a class.

Attendance

Members have to use their QR code in [jo:ga] app to ‘punch in’ in order to attend a workout. This is done by scanning the QR code at the QR scanner located in the gym. This must be done no later than 5 minutes before the beginning of the scheduled class. If members forget to ‘punch in’ or fail to attend a scheduled class they will be charged fee of DKK 49,-.

Please note that if you forget to ‘punch in’ you will lose your spot in the class to another member who is on the waiting list. If there is no one on the waiting list you can still attend the class, but the computer will record you as ‘not having attended’ and you will be charged DKK 49,-. We do not give refunds regarding being late for a class or missing a scheduled class.

Booking

All our members are granted the possibility of booking two classes a day. You can only book three classes at a time, but the system is updated continuously so you can book a new class after having finished one. The login information required to book a class is the membership number + password (the password is the first four digits of the birthday – DD/MM first time you login. hereafter you are asked to update it). Booking is available both on our website and via apps for iPhone and Android. You can cancel a booking no later than 2 hours before the beginning of the scheduled class.

Membership on hold

You can put your membership on hold over a period of minimum 4 weeks to maximum 6 months. A fee of DKK 119.- will be charged when putting a membership on hold. If a membership is cancelled when it is put on hold the membership will become active during the final month of the notice period. 

You can easily and simply put your membership on hold yourself 😉

Go to your jo:ga app

1) Click on the gear ikon in the upper right corner
2) Then click “Manange membership”
3) Your memberweb profile shows up. Scroll down and click “ADMINISTRER”
4) Create your period of hold, by choosing “Bero”

Are you pregnant?
Then you can put your membership on hold for free, indefinitely, by contacting us at kontor@joga.dk

Contact us

1) In the reception before your class.

2) Written via our contact form on the page “Praktisk info”.

2Medlemsbetingelser i [jo:ga]

§ 1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og [jo:ga] ApS, cvr.nr. 38322494, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”[jo:ga]”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos [jo:ga] har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til [jo:ga].
Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9.

§ 2. Ændringer

[jo:ga] forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 1 måned efter, at de har været annonceret på [jo:ga]’s hjemmeside.

§ 3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Årsmedlemskaber kan ikke opsiges før endt periode.

§ 4. Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab, forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som [jo:ga] betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af [jo:ga]’s ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning.

Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/ dankort medbringes.

§ 5. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder [jo:ga] sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos [jo:ga], indtil betaling af [jo:ga]’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte [jo:ga]’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 6. Prisændringer

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 7. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter [jo:ga]’s gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.
Kombimedlemskaber med adgang til både Arca og Jo:ga, kan ikke sættes adskilt i bero.

OBS! Gratis tilbudsmedlemskaber kan ikke sættes i bero, før de er overgået til betalingsmedlemskab.

§ 8. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende kalendermåned + 1 kalendermåned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Alle tilbudsmedlemskaber købt via [jo:ga]´s hjemmeside har en bindingsperiode på mindst en kalendermåned som betalende medlem. Mindsteprisen er derfor forside-tilbuddets pris + 499 kr (429 kr for studerende).

Hvis du ikke foretager dig noget, overgår du automatisk til vores alle zoners medlemskab til 499kr/md. De trækkes automatisk den første i hver måned via DIBS.

Opsigelse kan kun ske ved udfyldelse af onlineformularen du finder her.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

Ønsker man at fortryde køb af medlemskab, kan dette gøres inden for en periode af 14 dage efter køb af medlemskabet, såfremt medlemmet ikke har booket hold, modtaget medlemskort eller deltaget på hold.

Man er ikke udmeldt, før man har modtaget kvittering herpå.

§ 9. Umyndige medlemmer

Man skal være fyldt 14 år, for at kunne deltage på holdtræning hos [jo:ga].

§ 10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos [jo:ga]. [jo:ga] tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 11. Værdigenstande

[jo:ga] bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 12. Afmelding af reservation og fremmøde

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden/app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdstart på terminalen i centeret. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr på 49 DKK pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden. [jo:ga] er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.

Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.

Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har [jo:ga] ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§ 13. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning [jo:ga] og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 14. Udelukkelse af medlem

[jo:ga] kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 15. Ændring af medlembetingelser

[jo:ga] kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på [jo:ga]’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. [jo:ga] har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 16. Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 9. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§ 17. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et ubegrænset medlemskab.

§ 18. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

§ 19. Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind online i bookingsystemet og vælge ”Profil” – ”Registrer nyt betalingskort”. Ved kontakt til [jo:ga] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [jo:ga] uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 20. Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i [jo:ga], dvs. for holdtræning, privattimer, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til [jo:ga] relaterede aktiviteter.

§ 21. Klippekort

Vi tilbyder klippekort til Jo:ga på 5 eller 10 klip.

Hvis du er aktivt medlem i [jo:ga], kan startdato tidligst være ved udløb af gældende opsigelsesperiode.

Et klippekort er gyldigt i 6 måneder.

1 booking svarer til 1 klip, uanset om du fremmøder dig til holdet eller ej. Klippekortet er personligt og kan ikke deles med venner/familie.

Et Klippekort ophører automatisk 6 månder efter købet. Klippekort kan ikke opsiges før endt periode.