Vi leder netop nu efter trænere, der har lyst til at være en del af Københavns dygtigste trænerteam, hvis mission er at gøre hvert medlem mere smidigt og stærkere mentalt såvel som fysisk. Hos jo:ga tilbyder vi forskellige holdtyper, som alle er inspireret af de klassiske yogastillinger, vi tilbyder både dynamiske timer, mere rolige timer og jo:ga for mødre.
Ansøg til trænerkurset: 

6. oktober – 7. oktober 2018 (FÅ PLADSER) 

Ansøgningsfrist: Den 28. september

Ansøgning til trænerkurset:

17. november – 18. november 2018

Ansøgningsfrist: Den 10. november

Deltagelse på kurset koster 995 kr. (- der gives 20 % rabat, hvis du er medlem i jo:ga). Betalingsoplysningerne får du tilsendt efter tilmelding.

Der er et begrænset antal pladser. [jo:ga] Trænerkursus består af ca. 18 timers kursusweekend. Der undervises på dansk.

Trænerkurset foregår i København i tidsrummet:

Lørdag: 8.30 – 18:00

Søndag: 9.00 – 17.30 

Forudsætninger for deltagelse

Vi ønsker, at alle der kommer på vores timer føler sig velkomne og som en del af vores jo:ga community. Vi ønsker at de føler sig både set og guidet i timen. Du er med til, at bære kulturen og skabe den trygge, lærende og dynamiske oplevelse.

Du har derfor:

 • Lyst til at tage dit ansvar som ambassadør for konceptet, for teamet og for dine egne holdtimer.

 • Dyrket yoga før; kender de klassiske yogastillinger og har forståelse for hvordan de er bygget op. Det er en forudsætning, at du har et godt kendskab til yoga og er topmotiveret for at blive en dygtig træner og tillære for at kunne fralære.

 • Helst stiftet kendskab med jo:ga og gjort dig overvejelser om du gerne vil undervise konceptet.

 • Du kan undervise min. 8 timer om ugen i gennemsnit (gerne flere).

 • Du forstår og læser dansk.

Formålet med kurset:

På trænerkurset lærer du jo:ga konceptet at kende og du får både praktisk og teoretisk forståelse for de undervisningsprincipper som vi mener skaber den gode [jo:ga] træner. Det er altså ikke en yogauddannelse, men vi kan garantere dig, at du vil forbedre dine formidlingsevner, og få inspiration og konkret feedback til at udvikle dig og blive en dygtig underviser.

Indhold og fokus:

På kurset vil der være veksling mellem teori og praksis. Det forventes derfor at du deltager aktivt i undervisningen og dine evner som træner bliver prøvet af i praksis. Kursets fokus vil ligge på dine evner til at sekvensere, din tekniske forståelse for yogastillingerne og ikke mindst din fremtræden og evne til at være “på”.

Du vil blandt andet blive undervist i:

 • de overordnede undervisningsprincipper i jo:ga

 • hvordan planlægger og opbygger man en time fra start til slut

 • de vigtigste principper og tekniker i mental og fysisk opvarmning

 • teknikgennemgang af en stilling

 • auditive, visuelle og taktile læringsprincipper

 • hvordan man sekvenserer et naturligt flow

 • hvordan man skalerer en stilling så alle kan være med

 • hvordan man guider åndedræt og bevægelse

 • hvad du kan gøre for at blive en bedre træner

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig evaluering, hvor du vil få at vide hvad du gør godt, og hvad du kan blive bedre til. Hvis man har klaret kurset tilfredsstillende, vil man blive tilbudt at gå videre til vores følforløb. I følforløbet vil du undervise på vores hold med en af vores interne undervisere på sidelinien til at give feedback. Gennemføres følforløbet også tilfredsstillende, vil du blive tilbudt et fast trænerjob hos jo:ga. Som træner kommer du til at indgå i vores dynamiske team og får i høj grad mulighed for at videreudvikle dine færdigheder indenfor jo:ga og som træner. Det er muligt at arbejde både fuldtid og deltid som træner.

What to do:

Vi glæder os til at læse din ansøgning med dit/din:

 • Bio (alder, uddannelse, beskæftigelse, nationalitet).

 • Motivation for at blive en del af jo:ga teamet og undervise i jo:ga.

 • Erfaring i at undervise i yoga – og/eller andre sports/fitnessgrene (hvis nogen).

 • Erfaring i at dyrke yoga (hvor; antal år; + ca. antal timer).

Kurset varetages af jo:ga’s eget interne uddannelsesteam.